ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแหลมบัววิทยาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
ประกาศเปิด/ปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 65
ประกาศ การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 65
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ประกาศปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 65
การปิดสถานศึกษาเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
กำหนดการรับวัคซีนนักเรียน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับลูกแหลมบัวในโอกาสได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 64
การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน/ผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
มอบทุนการศึกษาและข้าวสารอาหารแห้ง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
ขอขอบคุณ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 64
ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 64
ประกาศโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64