ข่าวประชาสัมพันธ์
๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี ท่านนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.นครปฐม มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบแจกันดอกไม้และกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและพนักงานราชการ
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบแจกันดอกไม้และกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับนางสาวกฤติยา ตะราษี วิชาเอกฟิสิกส์ นางสาวอมรรัตน์ ด้วงปลี วิชาเอกชีววิทยา และ นางสาววิภา ศรีสุวพันธุ์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนางสาวสมฤทัย อยู่ญาติมาก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวธัญญารัตน์ ฮาดดา วิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ ครูอภิญญา อินไร่ขิง และครูธัญญารัตน์ ฮาดดา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ ครูอภิญญา อินไร่ขิง และครูธัญญารัตน์ ฮาดดา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนา วิชาการการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้การต้อนรับ ดร.นพดล เด่นดวง อ.ก.ค.ศ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปึ พ.ศ.๒๕๖๖ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค ๑ รุ่นที่ ๓/๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ให้กับ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ซึ่งได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรพื้นฐาน" ภาค ๑ รุ่นที่ ๓/๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม -๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๑ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร่วมไหว้พระ สวดมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ครูนิต สุวรรณเนตร นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแหลมบัววิทยา ร่วมไหว้พระ สวดมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ หอประชุม โรงเรียนแหลมบัววิทยา
๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ครูนิต สุวรรณเนตร นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแหลมบัววิทยา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องสมุด โรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมจิตอาสา วันป่าชุมชนแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล เเละ ดร.ปิยาภัค อุ่นเอม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม โรงเรียนแหลมบัววิทยา
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอขอบพระคุณ บริษัท ยู เอ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดแคมเปญ Acccss to Sport ซึ่งเป็นแคมเปญของแบรนด์ Under Armour
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแหลมบัววิทยา ขอขอบพระคุณ บริษัท ยู เอ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ที่จัดแคมเปญ Acccss to Sport ซึ่งเป็นแคมเปญของแบรนด์ Under Armour ที่สนับสนุนให้นักกีฬาทุกคน โคยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางกีฬา โดยมอบอุปกรณ์กีพา ของรางวัล และขนม ให้กับนักเรียนโรงเรียนแหลมบัววิทยา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 46,602 บาท เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬา
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ นางสาวสมฤทัย อยู่ญาติมาก เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนแหลมบัวว
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมการประชุมบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการบรรจุครูผู้ช่วย
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมนางสาวอุไรรัตน์ ชุมสะ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งว่างเพื่อรองรับการบรรจุครูผู้ช่วย โดยมี ท่านนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.นครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมคณะครู ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธง กล่าวต้อนรับ ให้โอวาท และแนะนำครูใหม่แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมคุณครูอรรถพล ชนะบุญ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี ท่านนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ นางสาวธัญญารัตน์ ฮาดดา เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) วิชาภาษาอัง
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครูวิมลศิริ รัชตคีรี
๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ร่วมพิธีฌาปนกิจ ณ วัดโคกเขมา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมคณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจนายฉัตรชัย ซื่อวาจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมี ท่านรองกนกวรรณ การุญ รอง ผอ.สพม.นครปฐม และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจ ณ วัดโคกเขมา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ โดยครูเสาวลักษณ์ เบ็ญพาด และเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย โดยครูอุไรรัตน์ ชุมสะ
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานด้านวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดแนวปฏิบัติตนที่ดีในการเป็นนักเรียน แนะนำสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และ เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูรุ่งทรัพย์ กองแก้ว
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนแหลมบัววิทยาขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.วิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่ได้กรุณามอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน
โรงเรียนแหลมบัววิทยาขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.วิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่ได้กรุณามอบเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนจำนวน 10 เครื่อง และคอมพิวเตอร์สำหรับคุณครู 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทางโรงเรียนแหลมบัววิทยา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การแข่งขันฟุตบอลการกุศล จำนวน ๒๔ ทีม ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดทุ่งน้อย
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ให้การต้อนรับทีมนักฟุตบอล นำโดยท่านสงคราม ห้วยกรดวัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแหลมบัววิทยา ซึ่งได้ประสานจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล จำนวน ๒๔ ทีม ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดทุ่งน้อย เพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน โรงเรียนแหลมบัววิทยา
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนแหลมบัววิทยา
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ ครูอรรถพล ชนะบุญ และ ครูวิมลศิริ รัชตคีรี เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ ครูอรรถพล ชนะบุญ และ ครูวิมลศิริ รัชตคีรี เข้ารับการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมศูนย์การเรียนรู้พหุปัญญา พระเทพศาสนาภิบาล โรงเรียนสามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ ครูอภิญญา อินไร่ขิง และ ครูเสาวลักษณ์ เบ็ญพาด เข้าฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ ครูอภิญญา อินไร่ขิง และ ครูเสาวลักษณ์ เบ็ญพาด เข้าฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
๕ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีท่านนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
๔ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ครูอุไรรัตน์ ชุมสะ , ครูรุ่งทรัพย์ กองแก้ว และครูวิมลศิริ รัชตคีรี เข้ารับการอบรม ในโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan
ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา มอบหมายให้ครูอุไรรัตน์ ชุมสะ , ครูรุ่งทรัพย์ กองแก้ว และครูวิมลศิริ รัชตคีรี เข้ารับการอบรม ในโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑ เรื่อง พื้นฐานการติดตั้งและการลงรายการทรัพยากรด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๑๖ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓ เมษายน ๒๕๖๖ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายนักเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนแหลมบัววิทยา ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

โรงเรียนแหลมบัววิทยา ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเครือข่ายนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนแหลมบัววิทยา ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ โดยมี นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนแหลมบัววิทยา

๓ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำ ข้อมูลการย้ายเบื้องต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาและจัดทำ

ข้อมูลการย้ายเบื้องต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

๒ เมษายน ๒๕๖๖ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ ห้องประชุม โรงเรียนแหลม